top of page

TRACTAMENT DE L'HERNIA DISCAL LUMBARSegur que heu sentit parlar o teniu algun conegut diagnosticat d'hèrnia discal lumbar... doncs bé, en el cas de trobar-nos davant d'una hèrnia discal lumbar amb clínica (sense dèficits motors o símptomes d'alarma) que concorda amb les imatges obtingudes en una ressonància i que no ha respost a tractaments conservadors (medicació, rehabilitació, infiltracions...), és llavors quan haurem de plantejar una opció de tractament quirúrgic


Com a opcions hi ha diverses alternatives, totes amb l'objectiu d'extreure i retirar l'hèrnia, tenint sempre en compte que es pot realitzar aquesta extracció de manera aïllada o juntament amb una instrumentació o fixació vertebral (en els casos en què hi ha associada una altra patologia com per exemple la degeneració discal avançada).

Us parlaré sobre una de les tècniques de retirada d'hèrnia (procediment conegut com a discectomia), consistent en un abordatge percutani, molt poc invasiu i que permet una ràpida recuperació. A continuació s'adjunta imatge amb el marcatge previ per a la localització del punt d'entrada de la guia.La discectomia percutània, com tota tècnica quirúrgica té les seves indicacions i pacients "candidats". Entre elles, es troba el/la pacient jove amb un dolor lumbar i un disc vertebral relativament conservat i/o una hèrnia discal "continguda", és a dir, que no ha migrat cap amunt o avall. (imatge adjuntada a continuació que mostra un exemple d'hernia discal lumbar continguda).
Procediment:

  • Aquesta tècnica consisteix en una primera fase en la qual es realitza l'extracció de l'hèrnia o protusió mitjançant una pinça introduïda a través d'una guia (nucleotomia).
  • Posteriorment, es procedeix a la realització d'una nucleoplàstia (aplicació d'un corrent elèctric de baix voltatge i alta freqüència a nivell del nucli popós) de manera percutània amb l'objectiu de realitzar una descompressió discal. Aquest corrent cauteritza les parets internes del disc mitjançant la producció de calor, reduint-se així la pressió de l' hèrnia sobre l' arrel nerviosa.


Com s' ha comentat anteriorment, es tracta d' un procediment mínimament invasiu, que comporta una ràpida recuperació i fins i tot pot realitzar-se de forma ambulatòria sense precisar ingrés.És una de les tècniques pioneres en l'actualitat, per evitar sotmetre d’entrada, a pacients joves a cirurgies més agressives i amb un major període de recuperació.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

LUMBALGIA I EMBARÀS

La lumbàlgia suposa un dels motius més habituals de consulta i un dels símptomes més freqüents que apareix durant l'embaràs i que pot arribar a afectar A la qualitat de vida de les dones que el pateix

" Doctor, tinc ciàtica ". Què és la ciàtica?

Quan parlem de ciàtica, ens estem referint als símptomes de dolor que apareixen a la cama (punxada, formigueig, descàrrega, adormiment...) d'inici a nivell de la regió lumbar baixa i irradiats cap a l

Kommentare


bottom of page